ΠΑΙΔΕΙΑ – ΝΕΟΛΑΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Χρέος μιας κοινωνίας είναι η διαμόρφωση της προσωπικότητας της νεολαίας της, η διάπλαση του χαρακτήρα της, του ήθους της, των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων της, ώστε να επιτευχθεί το «ευ είναι». Γι’ αυτό σταθερή και αδιάλειπτη θα είναι η προσπάθειά μας για την:

 • Βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού λειτουργίας των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου

 • Δημιουργία Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Κλειτορία.

 • Καλύτερη στέγαση και λειτουργία του ήδη υφιστάμενου Παιδικού Σταθμού των Καλαβρύτων.

 • Δημιουργία παραρτήματος της Φιλαρμονικής του Δήμου και στην Κλειτορία

 • Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου των σχολείων του Δήμου και την τοποθέτηση αθλοπαιδιών

 • Αξιοποίηση των κτηρίων των καταργημένων Δημοτικών Σχολείων. Εκτός της φιλοξενίας πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τους πολιτιστικούς συλλόγους των κοινοτήτων, μπορούν να διατεθούν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας σε χαμηλό κόστος, σε ομάδες, ομίλους, συλλόγους και σωματεία. Σκοπός η περιήγηση των μελών τους στις περιοχές των κοινοτήτων, η γνωριμία με την ιστορία τους και η επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Ως αποτελέσματα αναμένονται η μικρή τόνωση της τοπικής οικονομίας η αύξηση των επισκεπτών και η ανάπτυξη της επικοινωνίας και των κοινωνικών σχέσεων των κατοίκων των κοινοτήτων. Οι τοπικές κοινότητες θα διαθέτουν τα έσοδα για τη συντήρηση και την αναμόρφωση των κτηρίων σταδιακά σε ξενώνες εκπαιδευτικού – πολιτισμικού χαρακτήρα

 • Συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη συγγραφή και την έκδοση εγχειριδίου τοπικής ιστορίας, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των μαθητών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόπιν προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού. Το εγχειρίδιο αυτό της τοπικής ιστορίας, που θα περιλαμβάνει όλες τις ιστορικές μας περιόδους, από την ελληνική μυθολογία μέχρι τις μέρες μας, θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και χρηστικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, θα εμπλουτίσει τη σχολική ζωή και θα λειτουργεί ως «αποθήκη ωφέλιμων γνώσεων» των μαθητών για τη γενέθλια γη τους

 • Εξασφάλιση της απρόσκοπτης, έγκαιρης και ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών/τριών της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από και προς τον τόπο κατοικίας τους με τη βελτίωση και την ασφαλτόστρωση των οδών πρόσβασης των κοινοτήτων προς τους κεντρικούς οδικούς άξονες

 • Στήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των βαθμίδων – Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του Νομού (Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Πάτρας) στο πλαίσιο ανάπτυξης προγραμμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση και στην νεολαία. Είναι δυνατόν, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και των Πανεπιστημιακών Σχολών που έχουν ως αντικείμενό τους την Ιστορία και τον Πολιτισμό να εντάξουν στις δραστηριότητές τους σχετικό πρόγραμμα (project) με θέμα, για παράδειγμα, «Το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα» ή «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» ή «Οι νέοι και η προσπάθειά τους για την ειρήνη». Τα παραπάνω προγράμματα θα παρουσιαστούν στα Καλάβρυτα στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους (τέλος Ιουνίου) σε μια ημέρα αφιερωμένη στο δικαίωμα των νέων να συνυπάρξουν ειρηνικά και δημιουργικά. Η μέρα αυτή μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για την καθιέρωση ετήσιου συνεδρίου νέων στα Καλάβρυτα. Με αυτό τον τρόπο η ιστορία και ο πολιτισμός θα αποτελέσουν τη νέα επενδυτική και καινοτόμα βάση διαμορφώνοντας το τοπίο που θα αναδείξει εκ νέου τα Καλάβρυτα ως πρωταγωνιστή στο δικαίωμα των νέων να διαμορφώνουν το δικό τους διαφορετικό ελεύθερο γίγνεσθαι

 • Αξιοποίηση δημοτικών χώρων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης – άθλησης παιδιών και νέων

 • Εκτέλεση έργων και εργασιών αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών άθλησης και δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών για την φιλοξενία αθλητικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού. Αξιοποίηση της Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων για την ανάπτυξη δράσεων με επίκεντρο τους μαθητές και τους νέους της περιοχής

 • Ανάδειξη του ρόλου του νέου ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και αξιοποίηση του τοπικού επιστημονικού δυναμικού – Ενθάρρυνση ανάπτυξης πρωτοβουλιών και παρέμβασης της νεολαίας στα τοπικά ζητήματα

 • Δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης του δημοτικού προγράμματος δράσης – Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενημέρωση των ανέργων και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις

 • Σύσταση Συμβουλίων Νεολαίας – Ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων νεολαιών μέσω σχετικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών

 • 250
 •  
 •  
 •  
 •