ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Η οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρεμβαίνουν άμεσα και να επιλύουν προβλήματα καθημερινότητας – ύδρευση, συντήρηση οδοποιίας, καθαριότητα, φωτισμός κ.λ.π. – όπως επίσης και η ανταποδοτικότητα των τελών που πληρώνουν οι δημότες, αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση της δημοτικής αρχής.

Τα χρήματα των δημοτών, πρέπει να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο εισπράχθηκαν. Ο επιμερισμός τους πρέπει να είναι δίκαιος και ανάλογος με τις ανάγκες και την συνεισφορά κάθε κοινότητας.

Σημαντικό ρόλο στη μάχη της καθημερινότητας πρέπει να έχουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, οι οποίοι πλέον εκλέγονται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

Σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργούμε:

  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα, και τηλεφωνική γραμμή του πολίτη, για την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του δήμου για την άμεση επίλυση.
  • Αποκεντρωμένη υπηρεσία καθημερινότητας για τις Δημοτικές Ενότητες Κλειτορίας, Αροανίας και Παϊων.

Επαναλαμβάνουμε, η διαχείριση της καθημερινότητας δεν μπορεί να εμφανίζεται ως πρόγραμμα και να «πουλιέται» ως εξυπηρέτηση. Είναι η ελάχιστη υποχρέωση μιας δημοτικής αρχής που σέβεται τους Δημότες. Και για μας αυτό δεν αποτελεί μόνο δέσμευση αλλά και στοίχημα.

  • 250
  •  
  •  
  •  
  •